Dodo Systems s. r. o.

Informácia o Dodo Systems s. r. o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Účtovníctvo
Riadiť finančné a manažérske účtovníctvo
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Pracovné výkazy
Sledovať čas zamestnancov na úlohách
Štúdio
Vytvárajte a prispôsobujte svoje aplikácie Odoo
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
DDS - Dodo Apps
Dodo Systems - Dodo Apps
DDS - Dodo Maintenance
Dodo Systems - Dodo Maintenance
Vedomosti
Centralizujte, spravujte, zdieľajte a rozširujte svoju vedomostnú knižnicu
Údržba
Sledovanie zariadení a správa požiadaviek na údržbu.
Odoo WhatsApp Integration
Integrates Odoo with WhatsApp to use WhatsApp messaging service
E-podpis
Odosielanie dokumentov na podpis on-line a spracovanie vyplnených kópii
Helpdesk
Sledujte, uprednostňujte a riešte vstupenky zákazníkov
Predplatné
Generujte opakujúce sa faktúry a spravujte obnovenia
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov