Personalistika

Ľudské zdroje sú tým najdôležitejším výrobným faktorom každej spoločnosti. Odoo ponúka celú paletu modulov pre správu a riadenie ľudských zdrojov. Modul Personalistika poskytuje ucelený prehľad o zamestnancoch a ich osobných spisoch. Pomocou modulu Nábor publikujte voľné pracovné pozície na webstránke a manažujte výberový proces. Hodnotiace pohovory sú výborným nástrojom pre vás aj vašich zamestnancov, ako dať aj dostať spätnú väzbu. Sledujte prítomnosti a neprítomnosti pomocou modulov Dochádzka a Neprítomnosti.


Zamestnanci Odoo
odoo modul personalistika

Personalistika

Komplexný prehľad o vašich zamestnancoch.

odoo modul nábor

Nábor

Vyberte najlepších kandidátov na voľné pracovné miesta.

odoo modul hodnotenia

Hodnotenia

Dávajte a dostávajte spätnú väzbu pomocou hodnotiacich pohovorov.

odoo modul dochádzka

Dochádzka

Evidencia prítomností a plánovanie neprítomností.


Personalistika

Komplexný prehľad zamestnancov a ich osobných spisov so všetkými dôležitými údajmi na jednom mieste.

Personalistika Odoo

Osobný spis

Majte všetky dôležité údaje na jednom mieste.

Prístupové práva

Spravujte prístup k citlivým údajom, aby sa k nim dostali len oprávnení zamestnanci.

Skúsenosti a zručnosti

Sledujte vývoj skúseností, zručností a kompetencií zamestnancov.

výber zamestnancov

Nábor

Zaujmite kandidátov na voľné pracovné pozície ich zverejnením na webstránke a riaďte výberový proces.

Voľné pracovné pozície 
Zverejnite voľné pracovné pozície na webstránke.

Žiadosti a pohovory

Vytvorte pre uchádzačov dotazníky a spracujte ich žiadosti a životopisy.

Prehľady

Pomocou nástenky získajte prehľad o aktuálne voľných pozíciách a počte uchádzačov.


Hodnotenia

Udržte motivovaných zamestnancov pomocou pravidelných hodnotiacich pohovorov.

Hodnotenie zamestnancov Odoo

Kalendár

Naplánujte si hodnotiace pohovory tak, aby ste mali dostatok času sa na ne pripraviť vy aj vaši zamestnanci.

Dotazníky

Pomocou modulu Prieskumy vytvorte šablóny dotazníkov pre jednotlivé pracovné pozície.

Hodnotenia

Nástenka hodnotení poskytuje prehľad o plánovaných, prebiehajúcich a uzatvorených hodnoteniach.


Dochádzka a Neprítomnosti

Sledujte dochádzku a schvaľujte neprítomnosti vašich zamestnancov.


dochádzka zamestnancov v Odoo

 

Kiosk mód

​ Zjednodušte prihlasovanie a odhlasovanie pomocou osobných kariet s čiarovým kódom.

Osobné karty

Zjednodušte prihlasovanie a odhlasovanie pomocou osobných kariet s čiarovým kódom.

Prehľady dochádzky

Získajte prehľad o dochádzke vašich zamestnancov.

Žiadanky

Posudzujte žiadanky neprítomností zamestnancov.

Schvaľovanie

Posudzujte žiadanky zamestnancov o neprítomnosti v schvaľovacom procese.

Prehľady neprítomností

Získajte prehľady o čerpaní dovoleniek a iných neprítomností v prehľadnom kalendárovom zobrazení.

schvaľovanie dovoleniek

 


Presvedčte sa sami, ako vám Odoo pomôže riadiť ľudské zdroje vo vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás

Pozrite sa aj na ďalšie moduly systému Odoo

 • Projektový manažment

 • Riadenie projektov

 • Výkaz práce

 • Pracovné zmeny

 • Helpdesk

 • Sklady a Výroba

 • Sklady

 • Výroba

 • WMS

 • Údržba

 • Predaj služieb

 • E-learning

 • Organizovanie eventov

 • Prevádzkovanie požičovne

 • Správa predplatných služieb

 • Web a E-shop

 • Webstránka

 • E-shop

 • Blog

 • Live chat

Dodo Systems s.r.o. vám poradí s Odoo.

Neviete nájsť to správne riešenie?

Radi vám poradíme.    Napíšte nám