Sklady a Výroba


Modul skladov podporuje podrobné členenie skladových operácií, ako je naskladnenie, vyskladnenie, balenie a podobne. Sklady môžu byť členené na pozície. Podpora výrobných čísel, šarží a snímačov čiarových kódov je samozrejmosťou. Dosiahnite vysoký štandard kvality dodávaných produktov zákazníkom prostredníctvom modulu Manažment kvality.

Pomocou modulu Výroba pokryjete váš výrobný proces od výrobnej objednávky, plánovania až po výrobné príkazy. Eliminujte výpadky vo výrobnom procese pravidelnou údržbou vašich zariadení. 

Sklady a Výroba v Odoo | Dodo Systems
odoo modul sklady

Sklady

Sklady, skladové pozície, výrobné čísla a šarže.

odoo modul manažment kvality

Manažment kvality

Definujte kontrolné body na vstupe, výstupe alebo ktoromkoľvek kroku výrobného procesu.

odoo modul výroba

Výroba

Výrobné objednávky, kontrola dostupnosti materiálových vstupov, plánovanie výroby, výrobné príkazy.

odoo modul údržba

Údržba

Kontrolujte náklady na servis vašich zariadení.


Sklady

Modul Sklady podporuje všetky štandardné skladové operácie, ako je príjem, výdaj, prevod a inventúry.

Sklady v Odoo

Operácie

Príjem, výdaj, prevod, oceňovanie FIFO a vážený priemer, dodatočné náklady, inventúry.

Skladové pozície

Rozdeľte si sklad na skladové pozície a majte prehľad o uložení tovaru.

Výrobné čísla a šarže

Možnosť podrobnej evidencie výrobných čísel a šarží.

Podpora snímačov čiarových kódov 

Zrýchlite jednotlivé operácie v sklade pomocou snímačov čiarových kódov.Manažment kvality

Pomocou kontrolných bodov a upozornení dosiahnite vysokú kvalitu dodávok alebo výroby.

Manažment kvality v Odoo

Kontrolné body

Naplánujte kontrolné body v ktorejkoľvek časti naskladnenia, vyskladnenia alebo výrobného procesu.

Upozornenia

Obsluha na vyzvanie vykoná kontrolu kvality a zaznamená výstup na ďalšie spracovanie.

Spravujte upozornenia

Spravujte upozornenia z úvodnej nástenky modulu. Nastavte proces opráv a preventívne opatrenia.
Výroba

Integráciou viacerých aplikácií získate jedinečný nástroj na komplexnú správu výrobného procesu.

Výroba v Odoo | Dodo Systems

 
 

Životný cyklus výrobku

Od uvedenia nového výrobku cez zapracovanie technických zmien až po ukončenie výroby.

Plánovanie výroby

Plánovanie materiálových potrieb, kusovníky, pracovné centrá, výrobné operácie.

Výrobné objednávky a pracovné príkazy

Obsluha zaznamenáva výrobné operácie na interaktívnej obrazovke aj s meraním času trvania jednotlivých operácií.

Snímače čiarových kódov

Zrýchlite výrobné operácie integráciou snímačov čiarových kódov.

Kontrola kvality

Stanovte kontrolné body kvality vo výrobnom procese.

Údržba výrobných zariadení

Vyhnite sa odstávkam vo výrobe preventívnou údržbou výrobných zariadení.

Reporting

Hlavný výrobný plán poskytuje možnosť modelovať budúcu výrobu a materiálové potreby.

Výroba v Odoo 2 | Dodo Systems

Údržba

Optimalizujte náklady na údržbu strojov a zariadení nielen vo výrobe.

optimalizácia nákladov na údržbu

Preventívna údržba

Spúšťanie požiadaviek na údržbu je možné manuálne aj automatizovane.

Kalendár

Majte prehľad o plánovaných údržbách a odstávkach strojov v kalendárovom zobrazení.

Štatistiky

Sledujte strednú dobu bezporuchovej prevádzky strojov a zariadení.

Pozrite sa aj na ďalšie moduly systému Odoo

 • Projektový manažment

 • Riadenie projektov

 • Výkaz práce

 • Pracovné zmeny

 • Helpdesk

 • Fakturácia a Predaj

 • Predaj

 • Fakturácia

 • Nákup

 • Účtovníctvo

 • Business Intelligence

 • Reporty na mieru

 • Porovnanie medzi rokmi 

 • Prehľadné zobrazenie KPI

 • Cashflow

 • Personalistika

 • Nábor

 • Dochádzka

 • Nástroje na spätnú väzbu

 • Schvaľovanie dovoleniek

Dodo Systems s.r.o. vám poradí s Odoo.
Neviete nájsť to správne riešenie?

Radi vám poradíme.    Napíšte nám